Genel Kurul İlanı

DUYURU

Dernek Yönetim Kurulumuzun 6 Ocak 2020 tarihli “Olağan Genel Kurul Kararı” gereğince 23 Ocak 2020 tarihinde saat 20:00 da Dernek Merkezimizde gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuz Programı aşağıdaki gibidir.Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Ocak 2020 tarihinde aynı yer ve saatte gündem maddeleri ile toplanılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz. Saygılarımızla

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3 – Divan Heyetinin Seçilmesi,

4- Faaliyet raporlarının okunması,

5 – Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçilmesi,

6- Dilek Temenniler Kapanış